Про проект Партнери Контакти
Реєстрація

Завантажити відео

Ім'я* Прізвище* Телефон* Ел. пошта* Місце роботи Інструкції Посилання на відео в інтернеті* Завантажити

АНОНС ТРАНСЛЯЦІЙ

5 травня 2016р. 09.00 – 15.00 Майстер-клас
Початок: 5 травня 2016р. 09.00

10-та Європейська герніологічна школа (майстер-клас) "Сучасні технології у хірургічному лікуванні великих та гігантських післяопераційних гриж"

АНОНС ПОДІЙ

  ПРОФЕСІЙНА ЗБІРКА

  Лапараскопічна трансабдомiнальна преперетоніальна герніопластика пахової грижі. ...

  автор: проф. Iоффе О.Ю.
  Час завантаження...

  ТОТАЛЬНА ЕНДОСКОПІЧНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНА ГЕРНІОПЛАСТИКА ЗПРАВА (TEP) з використанням сітчастого імплантату Ultrapro. Опер...

  автор: доц. Сербул М.М.
  Час завантаження...

  Лапараскопічна герніопластика з приводу післяопераційної вентральної грижі за методом ІРОМ з використанням сітчастого імплантату Phy...

  автор: доц. Сербул М.М.
  Час завантаження...

  ЛАПАРОСКОПІЧНА КРУРОРРАФІЯ. ФУНДОПЛІКАЦІЯ ЗА NISSEN (short floppy Nissen). Операция проведена 24.09.2014 на майстер-класі ...

  автор: доц. Сербул М.М.
  Час завантаження...

  ЛАПАРОСКОПІЧНА ТРАНСАБДОМІНАЛЬНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНА АЛОГЕРНІОПЛАСТИКА ПАХОВОЇ ГРИЖІ ЗЛІВА (TAPP) з використанням сітчастого імплантату...

  автор: доц. Сербул М.М.
  Час завантаження...

  Мастер-класс проводит зав. кафедрой общей хирургии № 2 НМУ им. А.А. Богомольца, хирург высшей категории, член Украинской и Всемирной ассо...

  автор: проф. Иоффе А.Ю.
  Час завантаження...

  Лапароскопическая герниопластика при вентральной грыже по методике IРOM.Опеатор М. Сметанський, профессор, научный секретарь Европейськог...

  автор: Мацей Сметанський
  Час завантаження...

  Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже по методике ТАРР при использованием сетчатого импланта Ultrapro.Оператор Мацей Сметанс...

  автор: Мацей Сметанський
  Час завантаження...

  Лапароскопическая герниопластика по поводу диафрагмальной грыжи.Опеатор професор Пучков К.В., лауреат премии Золотой лапароскоп Росии.Опе...

  автор: проф. Пучков К.В
  Час завантаження...

  Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки с парааортальной лимфодиссекцией.Опеатор професор Пучков К.В., лауреат премии Зол...

  автор: проф. Пучков К.В.
  Час завантаження...

  * всі матеріали розміщені на мові оригіналу